Contributie - s.c. B.V.V. Bossche Voetbalvereniging

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Contributie

De contributie voor leden van sc BVV wordt met ingang van seizoen 2023 – 2024 met
€ 10,00 verhoogd.

Een gezonde financiële positie is van groot belang voor de continuïteit van de vereniging. Contributie is één van de belangrijkste inkomsten van de vereniging.

De laatste wijziging in de contributie was aan het begin van het seizoen 2016 - 2017.

Helaas ontkomen wij er niet aan deze verhoging door te voeren: net zoals vorig seizoen zijn de kosten van energie, onderhoud, huur velden enz. gestegen. Het is voor sommigen al moeilijk genoeg om rond te komen op dit moment. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om de contributie met € 10,00 te verhogen.

In de algemene ledenvergadering op 15 juli 2022, hebben de leden het bestuur toestemming verleend om voorafgaand aan het seizoen 2023 – 2024 een contributie verhoging door te voeren. In opvolging van het besluit van de algemene ledenvergadering, heeft het bestuur besloten om de contributie met € 10,00 per 1 juli 2023 te verhogen. 

Hieronder de contributiebedragen die gelden vanaf het seizoen 2023 - 2024 per jaar.           

Contributie per 1-7-2023 Contributie
sc BVV
Wedstrijdkleding bijdrage Totaal
Senioren (21 jaar en ouder)  € 208,00 € 20,00 € 228,00
Senioren (18 tot 21 jaar)  € 178,00 € 20,00 € 198,00
A jeugd (O19/O18)    € 158,00 € 20,00 € 178,00
B jeugd (O17/O16)  € 158,00 € 20,00 € 178,00
C jeugd (O15/O14) € 138,00 € 20,00 € 158,00
D jeugd (O13/O12)  € 138,00 € 20,00 € 158,00
E jeugd (O11/O10) € 126,00 € 20,00 € 146,00
F jeugd (O9/O8)  € 126,00 € 20,00 € 146,00
Mini's (onder O7)  € 60,00 € 20,00 € 80,00
Steunend lid € 70,00 n.v.t. € 70,00

 

  • Bovengenoemde contributiebedragen gelden vanaf 1 juli 2023 en zijn inclusief het lidmaatschap van de KNVB.
  • Een lidmaatschap geldt altijd voor een geheel seizoen.
  • Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Afmelden kan gedurende het seizoen, echter de contributie moet voor het hele seizoen worden voldaan.
  • Overschrijving naar een andere vereniging is niet mogelijk als contributie niet volledig is voldaan.
  • Opzeggen lidmaatschap kan enkel schriftelijk via het opzegformulier op de website.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financiële ondersteuning nodig?
Kun je de contributie voor een kind (tot en met 17 jaar) niet betalen, dan kun je daar financiële ondersteuning bij krijgen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught helpt ouders bij het betalen van de contributie en andere kosten, zoals kleding en materialen die nodig zijn om te kunnen voetballen.

Een dergelijke vergoeding kun je aanvragen bij een intermediair van het Jeugdfonds. Deze werken in het onderwijs (bijvoorbeeld de directeur, IB-er of gymleerkracht), op de verschillende wijkpleinen en bij Leergeld Den Bosch.

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Carmen Nijssen, coördinator van Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op mobiel 0615642732 .
Je kunt ook mailen naar shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl.

Jeugdfonds.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samenwerking NIKKI
Het bestuur van sc BVV heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI.NIKKI.jpg


NIKKI start binnenkort met de inning van de contributie voor het seizoen 2023 - 2024
Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden servicekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze servicekosten.

U ontvangt de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het seizoen 2023-2024 die verdeeld wordt over 10 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de servicekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

Servicekosten termijnbetalingen
Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.  

Vergoedingen via derden
Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!
Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het seizoen 2023-2024!

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!