Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Ons verenigingsleven

Ons verenigingsleven (uit "B.V.V.-Klanken" van april 1953)

Wanneer men over verenigingsleven gaat praten, dan kan men dat op verschillende manieren doen. Het gezellige en gemoedelijke kan een punt van bespreking uitmaken, een ander ziet meer het technische en organisatorische gaarne besproken en een volgende liever de kernpunten en problemen ter tafel brengen die het inwendige van onze vereniging zouden moeten versterken. Misschien zijn hier nog wel meer zienswijzen naar voren te brengen en dat zou men dan nog kunnen onderbrengen in wat men noemt: het clubeigene.

Op de laatste jaarvergadering is reeds nog eens nadrukkelijk gewezen op het feit, dat in de loop van het jaar zo weinig intens contact is tussen bestuur en de gehele vereniging. Inderdaad is dit soms wel het geval en ook het bestuur is zich daar heel goed van bewust. Maar als er belangrijke punten zijn, dan worden toch in de respectievelijke commissies besproken. Zelfs neemt het bestuur soms hier actief aan deel als dat wenselijk is en gevraagd wordt.

Nu heeft ieder mens min of meer zijn eigen levenswijze en daarmee hangt samen dat ook iedere vereniging zijn eigen werkingssfeer heeft, die weer min of meer bepaald wordt door de actieve werkende leden van die vereniging en als zodanig een eigen stempel op het verenigingsleven drukken. Zo kan dus ook in bepaalde perioden het “aangezicht” van een vereniging veranderen, al blijft het typische en een aantal tradities van die vereniging gehandhaafd. Met dit laatste, de zogenaamde sfeer, stemming, gemoedsrust, verhouding onderling en dergelijke begrippen geeft men aan: het clubeigene.

Het is dus de mentaliteit, de geest onder de leden die men hiermee bedoelt. Om dit te bevorderen en ook om een goede mentaliteit te kweken, moet men onder leiding het contact met de leden onderling verhogen en stimuleren. Men dient oudere en jongere leden bij elkaar te brengen opdat zij iets van elkaar kunnen leren en elkaar vooral leren kennen en begrijpen. Er dient een zekere band te ontstaan op de duur. Ook het clubblad heeft in deze een zeer belangrijke taak en dient ideeën en gedachten naar voren te brengen die voor ieder van belang en nut kunnen zijn. Ook hierin moet getracht worden vooral een zekere sfeer en traditie te scheppen die voor ons B.V.V. kenmerkend is; het clubblad dient dus ook een afspiegeling te zijn van: het clubeigene.

U hebt reeds in het afgelopen jaar herhaaldelijk in ons blad kunnen lezen wat er allemaal gaande is in B.V.V. Door bestuursmededelingen en alle gebeurtenissen te vermelden en gedachten naar voren te brengen die op dat ogenblik actueel zijn kunt U zich een voorstelling maken van wat in B.V.V. op dat ogenblik leeft. Ook hier heeft een goed verstaander slechts een half woord nodig.

Het bestuur wil niets onbeproefd laten wat de de clubeigene kan verhogen, wanneer dit op effectieve wijze is door te voeren en wanneer hier belangstelling voor bestaat en ook voor de vereniging is verantwoord.

Zoals nu reeds aan alle actieve senioren-spelers is medegedeeld, bestaat op het ogenblik de mogelijkheid om op Donderdagavond om 9 uur aan de gezamelijke club-avond deel te nemen in het restaurant van het stadion, wat alleen voor B.V.V.-ers toegankelijk is. De club-avond in zijn oude vorm zal worden afgeschaft. Deze nieuwe poging om regelmatig de leden bij elkaar te krijgen en onder leiding allerlei spelen en gesprekken te laten voeren is nu een nieuwe poging om de geest, de mentaliteit en dus vooral: het clubeigene op te voeren.

Het is nu maar weer afwachten of hier belangstelling voor bestaat en of dit stand houdt. Dit hangt nu op de eerste plaats van de leden zelf af. Laat nu eens blijken dat men deze avond voor B.V.V. reserveert en dat men in grote getale aanwezig is. Het zal eerst misschien wat onwennig blijken, maar men heeft zijn vrienden en door spel komt men vanzelf met anderen in contact. Weest dus allen actief in deze en weest present.

Het is ook de bedoeling om een “praat-avond” te houden en aansluitend aan deze een gezellig samenzijn. De bedoeling is dat deze ”Praat-avond” niet langer dan een uur mag duren. Ook hiermee wil het bestuur op de eerste plaats bevorderen: het club-eigene.

Bent U allen present? Wij zijn benieuwd en in het volgende clubblad leest U er meer over. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!