Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Techniek en tactiek

Techniek en tactiek (uit “B.V.V.-Klanken” oktober 1950)

Het zal iedereen wel duidelijk zijn, dat techniek en tactiek bij een voetbalelftal zeer voorname wapenen zijn voor het behalen van overwinningen. Met techniek en tactiek alleen komen we er echter niet!

Ter verduidelijking zouden we zo’n “vreedzame” voetbalwedstrijd het beste eens kunnen vergelijken met een krijgstoneel waar een oorlog tussen b.v. twee kleine landen wordt uitgevochten.

Onder techniek zouden we dan moeten verstaan de wapenen gezien in aantal, assortiment en qualiteit, onder tactiek, de groepering der wapenen en de strijdwijze van het leger b.v. tankoperatie, aanvallen, omsingelend e.d.

En toch wint het leger dat in techniek en tactiek superieur is niet altijd zulk een oorlog.

Hoe komt dat nu? Op welke manier zou ’n leger, dat wat bewapening (techniek) en ook krijgskunde van de legerleiding (tactiek) betreft bij de vijand ten achter staat toch de oorlog kunnen winnen? Dat zou alleen kunnen wanneer de zwakkere partij eigenschappen kan aankweken, welke de tegenpartij niet heeft zoals b.v. het opzwepen van de manschappen tot grotere persoonlijke moed door hen een ideaal voor ogen te stellen of door ’n saamhorigheid die overal tegenop kan.

Hoe is nou deze inleiding in verband te brengen met ons B.V.V. Het ideaal waar ik hierboven over sprak is bij een voetbalclub altijd het kampioenschap. Het zal voor de leiders van B.V.V. lijkt me,een zeer moeilijke taak zijn daarmee onze jongen nog warm te krijgen. Als je al drie jaren achtereen de hoogste voetbaleer in je district behaald hebt, waarbij eenmaal de gouden plak, dan doet je zoiets niet alles meer.

Maar de saamhorigheid die bergen kan verzetten, dat is voor een club toch als ’t erop aankomt het allerbelangrijkste. Al is ’n club nog zo goed op alle gebied doch onderling verdeeld dan mislukt alles!

Als geregeld toeschouwer van B.V.V. heb ik al eens meer opgemerkt, dat het enthousiasme bij B.V.V. zo dikwijls ontbreekt. Nu zou ik er eens de nadruk op willen leggen, dat de grondslag van het enthousiasme eigenlijk is gelegen in de onderlinge geest, in de saamgebundelde clubliefde van elke speler afzonderlijk, in een woord in de saamhorigheid.

Spelers die er geheel in zijn en alles voor de overwinning over hebben lopen direct in als een schot is afgevuurd. De bal kan toch altijd van keeper, lat of paal terugkomen. Ieder kansje hoe klein ook moet uitgebuit worden.

Heeft dit nu iets met saamhorigheid te maken? Ja! Je moet zo heet zijn om een goal te maken dat je er ’t onmogelijke voor over hebt. Dat onmogelijke kun je alleen maar presteren wanneer je als elf onderlinge vrienden op ’t veld staat. Het moet zelfs zo zijn dat je ’t goaltje alleen al zou willen maken om daarna door je makkers te worden omhelsd.

Wat kun je na zulk ’n gemaakt doelpunt de saamhorigheid bij de clubs peilen.

U moet er maar eens op letten.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!