Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Informatie

Beste lezer,

Hopelijk bent u al bekend met BVV, maar wellicht komt u, uw zoon of dochter dit seizoen voor de 1ekeer bij BVV voetballen. U treft hieronder algemene informatie aan over o.a. trainingen, wedstrijden, afgelastingen voor het seizoen.

Wij verzoeken u deze informatie door te lezen.

Indeling jeugdvoetbal

De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld in lettergroepen: junioren JO19 (A), JO17 (B), JO15 (C) en pupillen JO13 (D), JO11 (E) en JO9 (F). In elke letter zitten de spelers die geboren zijn in een bepaald jaar. Bepalend daarbij is de leeftijd die de voetballer of voetbalster op 31 december van het betreffende kalenderjaar heeft.

Training

Er wordt iedere week getraind. Per team wordt vastgesteld op welke dag en tijdstip de training plaats heeft. Het trainingschema is terug te vinden op de website, onder Trainingstijden.

De leider of trainer van het team bepaalt of er in schoolvakanties wordt doorgetraind (in geval van beschikbaarheid van velden), hij informeert u hier verder over. De leider of trainer van het team spreekt met u af hoe laat de spelers voor aanvang van de training verwacht worden. Als uw kind niet mee kan trainen, dan verzoeken wij u om uw kind tijdig af te melden bij de leider of trainer van het team.

Wedstrijd

In de periode van september tot mei wordt in principe iedere zaterdag een wedstrijd gespeeld. Het is mogelijk dat er een keer een wedstrijd wordt afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. Ook is er een winterstop rond de periode van Kerstmis en Oud en Nieuw, waarin een aantal weken niet wordt gevoetbald.

De thuiswedstrijden worden op een vast tijdstip gespeeld, de aanvangstijden van uitwedstrijden verschillen per tegenstander. Op de website onder Wedstrijdzaken - Programma of op de betreffende teampagina en via de leider van uw team wordt u verder geïnformeerd.

De reguliere aanvangstijden van thuiswedstrijden bij BVV per categorie zijn:

JO9 & JO10              09.00

JO11 & JO13            09.30

JO14 & MO15         10.30

JO15 & JO16            12.00

JO17 & JO19            15.00

De leider of trainer van het team spreekt met u af hoe laat de spelers voor aanvang van de wedstrijd verwacht worden.

De duur van de wedstrijden is afhankelijk van de leeftijd van de spelers.

 • JO9 (F-pupillen) spelen 2 x 20 minuten. Per leeftijdscategorie komt hier 2 x 5 minuten bij;
 • JO11 (E-pupillen) spelen 2 x 25 minuten;
 • JO13 (D-pupillen) spelen 2 x 30 minuten;
 • JO15 & MO15 (C-junioren) spelen 2 x 35 minuten;
 • JO17 (B-junioren) spelen 2 x 40 minuten;
 • JO19 (A-junioren) spelen 2 x 45 minuten.

Bij trainingen en wedstrijden mag u uiteraard aan de zijlijn blijven kijken. Sterker nog, de kinderen, maar ook de leiders, trainers en het jeugdbestuur stellen het op prijs als u komt kijken en op sportieve wijze uw kind en het team aanmoedigt. Wel hanteert BVV bepaalde normen en waarden, deze vindt u eveneens op de website terug.

Als uw kind niet mee kan spelen met een wedstrijd, dan verzoeken wij u om uw kind tijdig af te melden bij de leider of trainer van het team.

Kleedkamers en douches

Voor iedere wedstrijd en training is er gelegenheid voor de kinderen zich om te kleden in één van de kleedkamers. De kleedkamer waarin het team van uw kind zicht omkleedt bij een wedstrijd, wordt bij de ingang van de kleedkamers aangegeven. De kleedkamer voor de training is iedere week dezelfde kleedkamer. Indeling kleedkamers is terug te vinden in het trainingsschema op de website.

Het bestuur verwacht van alle kinderen dat ze, zowel na een wedstrijd als een training, gewoon douchen! Het bestuur vindt het belangrijk om kinderen vanaf het begin hiermee vertrouwd te laten raken in verband met hygiene, maar ook om hen te laten zien dat het samenzijn in de kleedkamer en het douchen onderdeel zijn van het sporten. Voor meisjes wordt een aparte kleedkamer ter beschikking gesteld.

Bij de Mini- en F-pupillen is het gebruikelijk dat de ouders in de kleedkamers aanwezig zijn om te helpen met aan- en uitkleden. Naarmate de kinderen ouder zijn, worden ze zelfstandiger en wachten de ouders buiten de kleedkamer.

Vervoer en wassen

Als er een uitwedstrijd gespeeld moet worden, is er vervoer nodig. De leider of trainer coördineert het vervoer, waarbij er eventueel ook regelmatig een beroep op u kan worden gedaan. In overleg met de leider wordt bepaald of er gezamenlijk wordt vertrokken. Het gezamenlijke vertrek vindt dan altijd plaats vanaf het sportpark. Bij sommige teams wordt er ook van u verwacht dat u af en toe de voetbaltenues van het teams wast, dit gebeurt in gezamenlijk overleg met de leider of trainer.

Voetbaluitrusting

Een voetbaluitrusting van BVV wordt in bruikleen gedurende het voetbalseizoen ter beschikking gesteld.

Bij een training maakt het in principe niet uit welke sportkleding gedragen wordt, als het maar aangepast is aan de weersomstandigheden. De voetbalschoenen en scheenbeschermers blijven uiteraard wel noodzakelijk.

Een aantal teams van BVV hebben ook trainingstenue, die door verschillende sponsoren ter beschikking zijn gesteld. Uiteraard wordt dan wel verwacht in de beschikbaar gestelde sportkleding te trainen.

Contributie

De contributie voor jeugdleden van BVV is afhankelijk van de leeftijd. Een aanzienlijk deel van het contributiebedrag moet de vereniging betalen aan de KNVB. Voor het seizoen 2019/'20 heeft het bestuur de contributie als volgt vastgesteld:

 • Senioren (>21jr)                     € 198,00
 • Senioren (>18jr - <21 jr)        € 168,00
 • A jeugd    (O19/O18)              € 148,00
 • B jeugd    (O17/O16)              € 148,00
 • C jeugd    (O15/O14)              € 128,00
 • D jeugd    (O13/O12)             € 128,00
 • E jeugd     (O11/O10)             € 116,00
 • F jeugd     (O9/O8)                  € 116,00
 • Mini's       (>O7)                       €   50,00

Wedstrijdkledingbijdrage bedraagt voor komend seizoen € 20,00 per spelend lid.

Indien nodig kunt u voor uw kind financiële hulp aanvragen bij Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch of via Jeugdfonds Sport. Het is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die structureel aan sport willen doen, maar die gezien de financiële situatie van hun ouders, dat niet kunnen.

Sportkantine

De kantine is in principe altijd op wedstrijddagen geopend. Hier kunt u tegen betaling een kop koffie of iets anders drinken en er zijn ook diverse etenswaren verkrijgbaar.

In de kantine geldt het wettelijke rookverbod!

Andere activiteiten

Bij BVV staat het voetballen natuurlijk op de 1e plaats, maar daarnaast zijn er nog diverse andere activiteiten, zoals o.a. de Sinterklaasviering, Nieuwjaarsreceptie, Carnaval etc. Via de website wordt u tijdig en nader geïnformeerd over de diverse activiteiten.

Afgelastingen

Hoe kom je te weten of de velden van BVV zijn afgekeurd?

 • Thuiswedstrijden

Op zaterdagochtend vroeg wordt bij iedere vereniging, dus ook bij BVV, de velden gekeurd door een officiële KNVB-keurmeester. Het resultaat van de veldkeuringen wordt telefonisch bekendgemaakt aan de leiders van ieder team zodra dit bekend is en op de website gepubliceerd. Dit geldt ook voor de uitwedstrijden, dus ga niet gelijk contact zoeken maar wacht rustig het bericht af!

 • Algehele afgelasting

De KNVB houdt overzicht over de staat van de velden. Als er in district teveel velden (dreigen te) worden afgekeurd, kiest de KNVB er voor om het gehele programma van een dag in een district te schrappen, soms alleen voor een bepaalde klasse of categorie.

Soms is het de dag ervoor al duidelijk dat de wedstrijden vanwege de staat van de (meeste) velden in een district niet door kunnen gaan. Bij een algehele afgelasting wordt dit op de website vermeld. In dit geval worden de leiders niet gebeld.

Dergelijke KNVB berichten worden op teletekst pagina 603 geplaatst. BVV speelt in district Zuid I.

De KNVB maakt bij de opzet van de competities onderscheid tussen A- en B-categorie klassen. Dit onderscheid wordt ook gemaakt voor de afgelastingen en als zodanig op teletekst pagina 603 vermeld.

Categorie A

 • > JO19 (A-, B-, C-junioren)      eredivisie t/m hoofdklasse;
 • JO13 (D-pupillen)                     top- en hoofdklassen.

Onder categorie B zijn alle jeugdelftallen die spelen in de overige klassen geplaatst.

Dus check bij slechte weersomstandigheden daags voor en vlak voor de wedstrijd teletekst en de website of de website van de tegenstander.

Begeleiding team

De begeleiding van een team bestaat in de optimale situatie uit een trainer, leider, verzorger en scheids/grensrechter. Daar de begeleiding van een team veelal door goedwillende vrijwilligers ingevuld wordt, is het mogelijk dat een vrijwilliger vaak meerdere rollen combineert zoals trainer/leider van het team.

In dit kader verzoekt het bestuur u dan ook om in overleg met de trainer/leider te bepalen of en welke rol u voor het team van uw kind kan vervullen.

Jeugdbestuur

Zoals u ziet, heeft de leider en/of trainer van het team een belangrijke rol in de communicatie naar u en uw kind. Indien u bepaalde vragen heeft, moet u zich altijd eerst tot de leider wenden. Indien u echter van mening bent dat u dingen niet met de leider kunt bespreken, dan kunt u bij de jeugdcoördinatoren van BVV terecht.

U kunt u zich via e-mail jeugd@bvvdenbosch.nl richten aan hen. Het jeugdteam streeft ernaar dat u altijd wordt doorverwezen naar de juiste persoon binnen de vereniging, zodat de communicatie tussen de leden en vrijwilligers optimaal verloopt.

Het jeugdbestuur van BVV is speciaal aangesteld om het jeugdvoetbal binnen BVV te begeleiden op een prettige manier voor alle betrokkenen: spelers, ouders, leiders, trainers, vrijwilligers.  

Website BVV

Via de website vindt u algemene informatie terug die alle jeugdleden van BVV aangaan. Ook kunt u – in overleg met de leider – een keer een wedstrijdverslag schrijven van het team van uw kind. Deze kunt u voor publicatie doorsturen naar jeugd@bvvdenbosch.nl

Vrijwilligers

Een vereniging kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers. Ook bij BVV besteden heel veel mensen een deel van hun vrije tijd in de begeleiding van het team van uw kind, maar ook aan het regelen van wedstrijden, het trainen, het onderhoud van de accommodatie en nog veel meer. Indien u ook graag een rol zou willen vervullen bij BVV, dan kunt u te allen tijde terecht bij de coördinator van de betreffende jeugdcategorie van het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur bekijkt vervolgens samen met u wat u wilt en welke rol u bij onze vereniging kunt vervullen, zoveel mogelijk rekening houdend met de tijd die u hieraan kunt besteden.

Schroom niet en meldt u aan als vrijwilliger, zowel uw kind als onze vereniging zijn blij met alle ondersteuning die we kunnen krijgen. Vrijwilligerswerk is niet alleen noodzakelijk, het is ook erg leuk. Het schenkt u bevrediging, maar u leert ook meer mensen binnen de vereniging kennen en het verstevigt de betrokkenheid met de club en tussen de leden onderling.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!