Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Home

Weer voetbal bij BVV

18 januari 14:30  Met de nieuwe versoepelingen rondom Corona die vrijdag 14 januari bekend zijn gemaakt, mag er vanaf 15 januari weer volop gevoetbald worden bij de verenigingen. Van ’s-ochtend vroeg tot ’s- avonds laat, want er zijn geen restricties rondom tijdstippen dat je je activiteit moet beëindigen. Waar we nog wel op moeten wachten, is het spelen van competitiewedstrijden. Dat geeft iedereen mooi de tijd om op tijd fit te zijn voor de eerste wedstrijd! Hieronder vind je alle nodige informatie over de mogelijkheden om weer te voetballen en helpen we je op weg met een aantal tips om iedereen weer zo snel mogelijk op het voetbalveld te krijgen! Versoepelingen per 15 januari 2022 Positief nieuws, want als een van de weinige sectoren mag de sport weer grotendeels open! Eindelijk kan iedereen, jong en oud, weer trainen en onderlinge wedstrijden spelen op de club, op het veld én in de zaal, zonder beperkingen in groepsgrootte of tijd. Wel zijn er nog een paar andere regels waar rekening mee gehouden dient te worden. Kantine mag niet open, wel kan weer het consumptie-afhaalloket worden gehanteerd Kleedkamers mogen open, op vertoon van een coronatoegangsbewijs (CTB). Daarnaast dient in de kleedkamer een mondkapje te worden gedragen Voor de binnensportlocaties (zaalvoetbal) geldt dat een CTB is vereist. Publiek is niet welkom Voor ons een eerste stap om zo snel mogelijk de competities te herstarten. Krijg iedereen weer aan het voetballen De start van de competitie is dus in zicht, des te belangrijker om alle voetballers weer zo snel mogelijk fit te krijgen. Met name voor de senioren is het van groot belang om weer voetbalconditie op te bouwen om blessures te voorkomen. Maar ook om deze groep weer op de club en velden terug te zien. Hieronder een aantal tips om dit goed aan te pakken! 1. Laat alle leden zo snel mogelijk weten dat er weer gevoetbald kan worden en maak het trainingsschema bekend. De afgelopen weken hebben met name de senioren voetballers stil gezeten. Juist voor deze groep is het raadzaam om zo snel mogelijk weer in actie te komen en zich voor te bereiden op de herstart van de competitie. Een actieve benadering richting deze groep is gewenst. 2. Organiseer op een eenvoudige en vernieuwende manier leuke trainingen, interne wedstrijden of toernooien. Met de tool Voetlab van de KNVB ondersteunen we clubs om makkelijk voetbal te organiseren. 3. Op zoek naar een leuke training of voetbal-activiteit voor zowel jeugdspelers als senioren? Binnen Rinus bieden we alle handvatten die een trainer nodig heeft. Bovendien vind je hier een aantal handige tips om blessures te voorkomen tijdens het opstarten van de trainingen. Platform Rinus Vind hier inspiratie voor een leuke training of voetbal-activiteit voor zowel jeugdspelers als senioren. Blijf voetbalfit tijdens Corona Om het coronavirus in bedwang te krijgen zijn er maatregelen van kracht. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor het amateurvoetbal. Toch zijn er nog voldoende mogelijkheden om leden actief betrokken te houden bij de vereniging. Op deze pagina vind je de nodige handvatten dat op een veilige manier te doen.

35x gelezen

Helpen jullie mee?

21 december 9:30  We zijn aan het eind gekomen van een in meerdere opzichten bijzonder jaar. Ook 2021 zal de geschiedenisboeken ingaan als een jaar waarin corona een behoorlijke invloed heeft gehad op ieders functioneren. Een jaar van zakelijk of misschien zelfs persoonlijk verlies, met verdriet en soms eenzaamheid tot gevolg. Daarom de wens: ‘Een hoopvol 2022’. Hoop op terugkeer naar een open samenleving met weer normale fysieke ontmoetingen bij BVV. Dit op een ondertussen ingrijpend opgeknapt en meer eigentijds geworden sportcomplex. Met de hoop dat deze facelift een extra impuls zal geven aan de verdere doorontwikkeling van ons voetbal en in het bijzonder voor nieuwe aanwas voor onze jeugdafdeling zal gaan zorgen. Ook voor ontvangst van onze gasten, evenals voor medegebruiker de jeugdafdeling van FC Den Bosch, is deze facelift een hele verbetering. 2022: een jaar van verbinden, respect, omzien naar elkaar met hopelijk sportief succes. Een jaar waarin we hopen ergens in januari weer met zijn allen te kunnen gaan trainen om in februari in competitieverband te gaan voetballen. Een jaar waarin er eindelijk een volwaardig bestuur komt dat samen met commissies een sterk fundament vormt wat recht doet aan onze vereniging. Na mindere sponsorjaren zal het ook een jaar moeten worden waarin, naast het behouden van onze trouwe sponsors, er alles aan gedaan moet worden om het vertrouwen en dus steun van ‘nieuwe’ sponsoren te krijgen. Met als doel: “Het met financiële hulp op een hoger peil brengen van het sportieve niveau in alle geledingen van BVV”. Na de facelift zullen reclame-uitingen van onze sponsors teruggeplaatst moeten worden. Helpen jullie mee? Ondertussen moeten we ook op zoek naar nieuwe sponsors willen we onze sportieve ambities verder kunnen uitbreiden. Hierbij roepen wij jullie, leden BVV, op in eigen omgeving mogelijke sponsors (bv. bedrijf waar je werkt, winkelt, horeca waar je komt, e.a. relaties) enthousiast te maken voor BVV. Geef namen en contactgegevens aan ons door en wij pakken het verder op. Want: “Alleen samen zijn wij sterk en heeft BVV echt een toekomst”. Helpen jullie mee? Iedereen fijne feestdagen maar bovenal een gezond 2022 toegewenst. Namens bestuur Stichting Sportpromotie B.V.V. William van den Berk Wil van de Wiel (voor reactie: sponsorzaken@bvvdenbosch.nl)

90x gelezen

Inning van de contributie voor het nieuwe seizoen 2021 – 2022

12 oktober 14:45  Het bestuur van sc BVV heeft na de succesvolle samenwerking van afgelopen seizoen besloten om seizoen 2021 – 2022 de samenwerking met NIKKI voort te zetten met betrekking tot de inning van de contributiegelden. NIKKI start begin oktober met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen 2021 – 2022. Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. - Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink opgenomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. - Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten. U ontvangt begin oktober de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen contributie van het komende seizoen 2021 – 2022 die verdeeld wordt over 8 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen. Wanneer u in oktober geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar bvv@nikki.nl Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int. Administratiekosten termijnbetalingen Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt. Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl. Vergoedingen via derden Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen. Let op! Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen: 1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op bvv@nikki.nl 2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen. 3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI. 4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn. NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club. Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2021 – 2022!

184x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!