Cookie beleid s.c. BVV

De website van s.c. BVV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Nieuwsbrief november 2022

10 november 2022 12:00


Nieuwsbrief november 2022

Beste lid, ouder, supporter, sponsor,

Onze communicatie is uitgebreid met een digitale nieuwsbrief. Onze leden en relaties worden maandelijks via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze vereniging. Voor je ligt nu de 3e nieuwsbrief van het seizoen.

NKS Voetbal
BVV is sinds kort lid vereniging van NKS Voetbal. NKS-Voetbal bouwt via de sport aan een respectvolle, gezonde samenleving waarin iedereen met plezier kan meedoen. Hierbij staat de ontwikkeling van de sportvereniging met haar (jeugd)leden centraal, evenals het samenspel van de vereniging met haar maatschappelijke omgeving.

Op korte termijn start BVV met NKS Voetbal met het aanbieden van de Kick Off cursus aan al onze jeugdtrainers en een ieder die hierin geïnteresseerd is!

NKS-Voetbal heeft enthousiaste en deskundige sportadviseurs die in 4 tot 5 bijeenkomsten de trainer meer inzicht in de kenmerken van de jeugd en op welke pedagogische en didactische manier je de training verzorgt. De praktijksituatie buiten wordt gekoppeld aan de theorie binnen. Uiteindelijk leidt dit tot meer plezier van de pupil en de trainer. Bovendien biedt BVV hiermee de mogelijkheid aan onze vrijwilligers om op eigen locatie via een korte scholing hun deskundigheid te bevorderen.

Dit jaar wordt gestart met een info avond over NKS Voetbal en de Kick Off cursus, die door een ieder bijgewoond kan worden in onze sportkantine. Nadere info over datum en aanvangstijd info avond volgt nog. Zie ik jullie dan?

BVV; Club van ons allemaal!
Voetbalvereniging BVV is een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan BVV dan de andere. Dat geeft niet. Iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen, dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger.

Het alternatief kan zijn het aantrekken van meer betaalde krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging, is dit wat de leden en ouders bij BVV willen? Bij BVV willen we het voetballen bij onze vereniging toch zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar houden?

Daarnaast is er nog een reden om meer mensen als vrijwilliger actief te krijgen binnen onze vereniging. Het actief participeren binnen de vereniging zorgt ook voor een grotere betrokkenheid van de leden. Een stukje eigenaarschap (tonen van initiatief en verantwoordelijkheid) leidt ook tot een bredere gedragenheid binnen BVV en tot een grotere saamhorigheid. Er samen voor gaan met ieder, zoals genoemd, zijn verantwoordelijkheid hierbij, moet uiteindelijk leiden tot een stabiele vereniging.

Door de (1) groei, welke wij als vereniging doormaken, met name bij de onderbouw,  (2) het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd ervaren en (3) het niet willen aanstellen van meer betaalde krachten zijn wij binnen onze vereniging echter dan ook genoodzaakt tot het neerzetten van een gedragen vrijwilligersbeleid. Middels een positief stimulerend verenigingsbeleid willen we in eerste instantie proberen om meer vrijwilligers te krijgen. Uiteraard blijft elk lid of betrokkene bij onze vereniging vrij om zoveel taken als hij/zij denkt aan te kunnen, in te vullen.

Op korte termijn zou onze vereniging al enorm geholpen zijn, als alle ouders het voetbalteam van zijn/haar kind helpen, bijvoorbeeld door mee te rijden naar uitwedstrijden, mee helpen op de trainingen, of vlaggen bij wedstrijden.

En wil je vervolgens meer kennis opdoen d.m.v. volgen scheidsrechter- en/of trainerscursus? Dit kan uiteraard, maak je interesse dan direct bekend door een e-mail te sturen naar [email protected]

Het jeugdfonds Sport helpt!
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport helpt! Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport.

Het lidmaatschap geldt voor het gehele jaar
Voor de duidelijkheid, het seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli het jaar erop, dit staat helemaal los van het moment van starten van de trainingen en wedstrijden.

Als u zich aanmeldt, bent u voor het hele seizoen lid. U kunt tussentijds alleen opzeggen of overschrijven als u het hele seizoen betaald heeft.

Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op. Het aantal leden is essentieel voor het goed opstellen van een begroting. Daarnaast dient de vereniging elk seizoen een afdracht per lid te betalen aan de KNVB. Vandaar dat u als lid niet per direct (tussentijds) kan opzeggen en niet te laat kan opzeggen. Per direct opzeggen is niet mogelijk bij een vereniging. Het lidmaatschap is een jaarverplichting die u als lid aangaat met de vereniging. 

De volledige contributie (dus voor een heel seizoen) dient dan te worden voldaan, want tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Indien er sprake is van onvoorzienbare gegronde redenen tot stoppen kunt u het bestuur aanschrijven en verzoeken uw schrijven te bespreken binnen het bestuur. Dat u de sport niet meer leuk vindt, een blessure hebt opgelopen of géén tijd meer hebt zijn voorbeelden die voor het risico van het lid zelf komen. In dergelijke gevallen dient u dus de volledige contributie te betalen.   

Beëindiging van het lidmaatschap zal pas worden geaccepteerd indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Betaling van alle financiële verplichtingen (zoals: contributie en boetes)
  2. Inlevering van alle door s.c. B.V.V. in bruikleen beschikbaar gestelde spullen (zoals: wedstrijdkleding)

Verder verzoeken wij u wijzigingen tijdig online aan onze ledenadministratie door te geven.

Belang van de Stichting Sportpromotie B.V.V. voor onze vereniging
Binnen onze vereniging is niet bij alle leden het belang van Stichting Sportpromotie B.V.V. (SSP) duidelijk. Daarom willen wij, bestuur van BVV, het belang van de stichting voor onze vereniging graag nog eens uitleggen en benadrukken. 

De stichting is al 28 jaar actief met het werven van sponsoren voor onze vereniging. De Stichting Sportpromotie BVV is een aparte entiteit die juridisch los staat van BVV, staat ingeschreven bij de kamer van koophandel en is btw plichtig. Inkomsten worden verkregen door hoofdzakelijk sponsorbijdragen en andere verkrijgingen.  

Hoofddoel van de stichting is: “Het met financiële hulp op een hoger peil brengen van het sportieve niveau van onze voetbalvereniging BVV” 

Om deze ambitie waar te kunnen maken, zijn sponsoren onmisbaar. SSP is dan ook voortdurend bezig met het behouden van sponsors en het zoeken naar nieuwe sponsors.

Net als het bestuur van BVV, stelt ook het bestuur van SSP jaarlijks een verwachting van sponsorinkomsten en vervolgens begroting op. Vervolgens draagt SSP naar gelang inkomsten periodiek sponsorbijdragen af aan het bestuur van BVV of verricht op verzoek van bestuur BVV, in gezamenlijk overleg en waar mogelijk, betalingen van btw facturen voor onze vereniging.  

Dit seizoen bijvoorbeeld helpt SSP onze vereniging concreet met het zo laag mogelijk houden van kosten betreffende het vervangen van wedstrijdkleding voor alle spelende leden en met de financiering van de benodigde aanpassingen aan de kantine om op vrijdagavonden gastheer te kunnen blijven voor supporters van FC Den Bosch. Ook levert SSP een grote bijdrage aan de continuïteit van BVV, door goed financieel beheer van SSP kan BVV ten tijde van economische tegenspoed als de sponsorinkomsten het toelaten een beroep doen op SSP om BVV financieel bij te staan. Zoals ook in de Corona jaren, toen de inkomsten vanuit onze kantine vrijwel nihil waren, heeft SSP bijgedragen aan het mee betalen van de energie rekeningen.  

Wist je dat SSP leden van BVV met enig gevoel voor commercie goed kan gebruiken in het onderhouden van contacten met onze huidige sponsoren en het zoeken naar nieuwe sponsoren? Dit laatste, het op zoek gaan of aanboren van nieuwe netwerken met sponsoren is erg belangrijk om de ambities binnen onze vereniging te kunnen blijven ondersteunen en sportief verder te kunnen uitbreiden. Bij interesse, schroom niet om te reageren door contact op te nemen met SSP. Dat kan via email aan [email protected] of door gewoon contact op te nemen met voorzitter SSP Wil van de Wiel 06.51587396.

Mochten jullie nieuwe sponsors weten, laat dit dan SSP weten, zij nemen het van jullie over en gaan voor onze vereniging ermee aan de slag. Alvast bedankt. 
Foto_bestuur_BVV_met_SSP.jpg

Nieuw strategisch plan KNVB
Met ingang van het seizoen 2022/’23 heeft de KNVB een nieuw strategisch plan. Via deze link kun je het plan inzien.

Vanzelfsprekend staat in dit plan het voetbal centraal: het amateurvoetbal, het betaald voetbal en het vertegenwoordigend voetbal. KNVB wil het voetbal in Nederland naar een steeds hoger niveau brengen en de verbindende kracht van het voetbal inzetten voor een positieve impact op de samenleving.

In de aanloop naar het nieuwe plan heeft de KNVB gevraagd wat we belangrijk vinden. Het werven en behouden van vrijwilligers, passend voetbalaanbod voor iedereen en behoud van junioren/jonge senioren waren de belangrijkste speerpunten. Deze thema’s staan centraal in de strategische doelen ‘meer voetballers’ en ‘toekomstbestendige amateurclubs’. Door te werken aan het aanbod en clubs te helpen bij het werven en opleiden van kader willen we meer mensen laten voetballen in Nederland.

Leerbedrijf s.c. B.V.V.
Bij de vierjaarlijkse beoordeling van erkenning BVV als leerbedrijf op 2 november is gebleken dat BVV nog aan de voorwaarden voldoet. Voetbalvereniging BVV Den Bosch blijft daarom erkend als leerbedrijf en kan MBO-studenten blijven opleiden in de beroepspraktijk voor één of meerdere opleidingen.

Wedstrijdkleding s.c. B.V.V.
Alle jeugdteams hebben de nieuwe wedstrijdkleding afgelopen weekend ontvangen. Verzoek aan jeugdtrainer/jeugdleider om een teamfoto in de trainers app te delen, zodat alle jeugdteamfoto's op de schermen in de kantine getoond worden.
Teamfoto_BVV_JO8-1_2022_-_2023.jpg
(Teamfoto BVV JO8-1)

Tot slot, wil jij een steentje bijdragen in onze communicatie? Ben jij goed in het schrijven van teksten? Kun jij posters en/of flyers ontwerpen? Of denk je op een andere manier iets te kunnen betekenen om onze communicatie verder te verbeteren? Stuur dan een e-mail naar [email protected] of laat het me weten!

Help jij mee onze social media kanalen nog leuker te maken? Heb je een leuke foto van een activiteit van één van onze teams? Stuur ze door naar [email protected] .

Met vriendelijke groet,

Robert Verhoeven
Voorzitter s.c. B.V.V.
Rood zwart in ons hart

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!