Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Algemene ledenvergadering BVV

1 juli 2022 12:00


Aankondiging ALV BVV 2022

Op vrijdagavond 15 juli a.s. staat de algemene ledenvergadering van s.c. B.V.V. gepland.

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging. Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden, de zogeheten jaarvergadering.

Wat?              Algemene ledenvergadering s.c. B.V.V.

Wanneer?    Vrijdag 15 juli 2022

Waar?           Clubhuis sportpark De Vliert

Aanvang?    19:30 uur

Het bestuur van s.c. B.V.V. nodigt uit:

 1. Alle leden van 14 jaar en ouder,
 2. Ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van leden jonger dan 14 jaar,
 3. Personen die via B.V.V. lid zijn van de KNVB

tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Alleen personen welke aan hun contributie verplichtingen hebben voldaan, hebben bij eventuele stemming(en) stemrecht waarbij geldt tot 18 jaar 1 stem en vanaf 18 jaar 2 stemmen volgens het huishoudelijk reglement artikel 17.

 1. Opening                                                             
 2. Mededelingen                                                              
 3. Ingekomen stukken voor ALV 2022                         
 4. Financieel jaarverslagen 2017 – 2022
 5. Verslag kascontroles (Kian Bozkurt van Baker Tilly N.V.)    
  • Decharge t/m seizoen 2021 - 2022           
 6. Verkiezing kascontrolecommissie 2022 - 2023                       
 7. Verkiezing bestuur 
  • Aftredend en niet herkiesbaar: G. de Groen en F. van Dartel   

Tegenkandidaten voor de vacatures kunnen zich uiterlijk tot 1 dag voor de Algemene Ledenvergadering, dus tot uiterlijk donderdag 14 juli 2022, zich schriftelijk aanmelden bij bestuurslid F. van Dartel, Geldersedam 2 te ‘s-Hertogenbosch, mits hun kandidatuur wordt ondersteund met de handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde leden.

 1. Contributie 2022 – 2023                                       
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Namens het Bestuur s.c. B.V.V.

 

Gerard de Groen
Voorzitter s.c. B.V.V 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!