Toekomst perspectief Sportclub B.V.V. - s.c. B.V.V. Bossche Voetbalvereniging

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Toekomst perspectief Sportclub B.V.V.

19 maart 2021 15:00


Planontwikkeling ‘Omgeving Station Oost’

Hoofdlijnen ambitie plangebied.
De ambitie is om het gebied rondom station Oost een levendige stadswijk te laten worden. Dit is het resultaat van overleg waarin iedereen (ook BVV) mee heeft kunnen ‘dromen’ over hoe in de toekomst dit gebied in de stad eruit kan gaan zien. Dat heeft geresulteerd in het ambitiedocument: ‘Omgeving station Oost’. Grootstedelijk leven in een groene omgeving’ zoals de gemeente dat noemt. Het is een eerste stap om een nieuwe stadswijk (? ‘Vlietkwartier’) te ontwikkelen. Een nieuw stuk stad met 1.800 tot 2.100 woningen in een groene en sportieve omgeving. Het ambitieplan is door de gemeenteraad 9 maart vastgesteld. Dit ambitie document geeft richting bij het uitwerken van het vervolg plannen door de gemeente en gaat de basis van verder overleg worden met alle eerder hierbij betrokken partijen en instanties.

Opgave Aartshertogenpark
De opgave in dit deelgebied is zowel stedelijk en ontspannen wonen in het groen. Dit gebied is gemeentelijk eigendom en bestaat op dit moment uit vooral groen en parkeren (transferium) en het Sportiom. Daarnaast is bij de Victorialaan (naast BVV) nu al een locatie voor tijdelijke woningen tot 2029. Er is voor dit gebied volop potentie om zowel tot woningbouw te komen als de groene waarde en recreatieve betekenis van de Aartshertogenlaan als ‘groene boulevard’ beter te benutten. Gezien het gemeentelijk eigendom van deze locatie zal de gemeente hierin een actief sturende rol nemen. In het komende jaar (2021) wordt de planvorming (inclusief participatie/inspraak) voor dit gebied actief opgepakt.

Opgave Sportboulevard
De opgave in dit deelgebied is om een sportcluster te realiseren met een mix van stedelijke voorzieningen. Voor het stadion en omgeving is het de ambitie om tot een levendig gebied met sport en Leisure (vrijetijdsbesteding) te komen en de parkeeropgave te optimaliseren. Daarnaast geldt een deel van het gebied naast Sportiom op dit moment als evenementenlocatie voor jongerenevenementen.
Voor het gebied ‘Sportboulevard’ wordt samen met de BIM, als eigenaar van het stadion (FC Den Bosch) en onder andere de sportverenigingen (voetbal BVV en tennis Bastion Baselaar) en het Sportiom (exploitant Libema) een planvisie opgesteld. In deze visie wordt ook opgenomen op welke wijze de huidige evenementenlocatie in combinatie met de aanwezige sportactiviteiten en vrijetijdsbesteding in de nieuwe openbare ruimte van de Sportboulevard kan worden voorzien.
Tot zover deze eerste terugkoppeling. De bedoeling is dat we jullie regelmatig informeren over de voortgang van de planontwikkeling ‘Omgeving Station Oost’.

Indien vragen of opmerkingen hierover: Wil van de Wiel, E: wlvandewiel@hetnet.nl

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!