Contributie inning BVV vanaf dit seizoen - s.c. B.V.V. Bossche Voetbalvereniging

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Contributie inning BVV vanaf dit seizoen

9 februari 2021 9:30


Samenwerking NIKKI

Het bestuur van s.c. B.V.V. heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI met ingang van seizoen 2020 – 2021. De automatische incasso die normaliter wordt gedraaid zal niet meer gedraaid worden.

NIKKI start per januari 2021 met de inning van de openstaande contributie voor het seizoen 2020 - 2021
Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.
U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt in februari de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste en eventueel tweede termijn van de nog openstaande contributie van het seizoen 2020 – 2021 die verdeeld wordt over 4 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.
Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in februari geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar bvv@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van dat u lid bent van BVV, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen
Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden
Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!
Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:
1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op bvv@nikki.nl
2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Voor alle duidelijkheid vragen wij toch ook om begrip en sympathie om het te betalen bedrag te zien niet alleen als een contributiebedrag zijnde het lidmaatschap maar ook als een solidariteitsbijdrage om de club te ondersteunen in deze moeilijke periode aangezien ook voor BVV de kosten normaal doorgaan. De contributie is een van de belangrijkste inkomsten om de vereniging draaiende te kunnen houden. Wij hopen dan ook op uw steun en medewerking te mogen rekenen en dat er voor tijdige betaling zorg gedraagt wordt. Wij danken u voor uw begrip en steun.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en blijf gezond.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!