Stand van zaken BVV februari 2021 - s.c. B.V.V. Bossche Voetbalvereniging

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Stand van zaken BVV februari 2021

8 februari 2021 10:30


Van de bestuurstafel.

Beste leden en ouders jeugdleden,

We leven in een tijd die het voor iedereen spannend maakt maar ook zeker niet als prettig wordt ervaren. De nieuwe lockdown en avondklok legt een zware belasting op ieder zijn schouder maar ook op de sportverenigingen in het algemeen en raakt ook BVV.
We verliezen onze sociale contacten en we kunnen elkaar niet even onder het genot van een drankje bijpraten over wat leeft én al het moois wat er bij BVV te gebeuren staat. Helaas mag onze kantine niet open en het voetbal c.q. trainingen is alleen voor de jeugd nog te doen ook deze zitten op het puntjes van hun stoel om weer competitie wedstrijden te mogen voetballen.
Ook financieel gezien is het voor alle verenigingen een ‘roofbouw’ wat er gepleegd wordt op de clubkas en is elke steun van harte welkom!
Daarom doen we ook een beroep op jullie solidariteit om de contributie gewoon te betalen en na de lockdown als ouder, kader en vrijwilliger ons te blijven steunen.
De jeugd krijgt toch de mogelijkheid om te trainen en voor de senioren gaan we zeker naar oplossingen zoeken.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Dit alles heeft ook gevolgen voor de jaarlijks te houden Algemene Leden Vergadering en die we niet kunnen houden en voorlopig willen uitstellen. Bestuur BVV is verplicht een fysieke of digitale Algemene Leden Vergadering te houden binnen 6 maanden na het afsluiten van het voorgaande boekjaar (2019-2020). We mogen echter volgens de richtlijnen van de regering onze kantine nu niet openstellen voor het houden van een fysieke ALV, wat ons erg spijt.
Waartoe zijn we verplicht.
“De wet schrijft voor dat het bestuur van de vereniging binnen zes maanden na het einde van het boekjaar een ALV dient te houden (artikel 2:49 BW). Dit is door ‘corona’ de afgelopen tijd niet zo eenvoudig gebleken. Er is daarom een (tijdelijke) wet in werking getreden, die verenigingen de mogelijkheid biedt om die periode met vier maanden te verlengen (artikel 7 van de tijdelijke wet COVID-19). Het bestuur is in dat geval het bevoegde orgaan om dit besluit te nemen. Dit betekent dat het bestuur nog steeds verplicht blijft om een ALV te houden, maar dat zij hiervoor wat langer de tijd krijgt”. Hopelijk kunnen we binnenkort een ALV plannen in de maand maart/april 2021

We zien dat veel verenigingen een ‘digitale’ vergadering houden. Onze ervaring is dat dit voor onze vereniging niet echt geschikt is ondanks dat beeld vergaderen steeds moderner wordt en vele al ervaring hebben vanwege dat zij bijvoorbeeld al thuiswerken. Uit ervaring weten we dat het niet prettig is via beeld vergaderen een ALV te houden daar niet alle leden dan in de gelegenheid worden gesteld het te kunnen bijhouden en denk dan ook aan mensen die niet goed overweg kunnen met een PC e.d. Een groot nadeel is ook dat het met elkaar open discussiëren een stuk moeilijker is.
Daarnaast merken wij dat personen zich niet vrij kunnen uiten als plots een zoontje of dochter komt binnen vallen wat een storend effect heeft op de vergadering kan hebben.
Mocht het houden van een fysieke ALV binnen 6 maanden na het afgelopen boekjaar 2019-2020 niet kunnen, dan zal ook het bestuur moeten besluiten over te gaan tot het organiseren en houden van een digitale ALV.

De kascontrole voorafgaande aan de ALV zal kunnen plaatsvinden zodra weer toestemming wordt gegeven dat er meerdere personen voor controle van de boekhouding weer bij elkaar mogen komen.
Positief nieuws.
Zoals bij een ieder ( bijna ) bekend is het nieuwe kunstgrasveld gereed.
We hebben een nieuwe entree waardoor het moeilijker wordt om met de fiets en bromfiets het complex te betreden.
Ook hangt er een bord met “verboden voor onbevoegden" op het complex zodat onze velden bespaard worden voor illegaal gebruik.
De kleedkamers hebben een grondige schoonmaakbeurt gehad zodat straks een ieder zich weer thuis voelt bij BVV.
Ook wordt het complex, medio 2021, aangepakt zodat we een mooier complex krijgen welke wat aan deze tijd voldoet.
Er gaan ook acties op touw worden gezet waarbij we elke steun nodig hebben want zoals eerder geschetst zal er toch geld in het laatje moeten komen. Hierbij onze vraag aan jullie, wie heeft ideeën en wil dit samen met ons organiseren?
BVV gaat ook de contributie uitbesteden aan NIKKI, dat een extern bureau is die hun sporen al dik verdiend heeft in Nederland. Zie de brief op de website van NIKKI met de nodige uitleg hoe dit gaat werken.
Ook zal er zeker bekeken worden hoe we het voetballen aantrekkelijker kunnen maken zodra dit weer mogelijk is, mogelijk elke week in toernooi vorm maar nogmaals we zijn daarbij wel afhankelijk van wat gaat de KNVB gaat doen en hoe ontwikkeld zich het virus.?
We kunnen er met ons alle niet genoeg op hameren van houdt u aan de opgestelde regels des te eerder kunnen we onze leden weer fysiek ontmoeten op ons complex.
Hoe eerder we het virus onder de duim hebben des te eerder krijgen we ook weer meer vrijheid om lekker weer een potje te kunnen voetballen.
We gaan jullie regelmatig op deze wijze op de hoogte houden en ook zoeken we naar andere alternatieven om nog meer contact en binding te krijgen met onze leden. Dat kan door groepjes samen te stellen en door beeld vergaderen via ‘zoom’ of ‘teams’ in gesprek te gaan met elkaar. Dit vraagt wel wat organisatie maar dat hebben wij graag voor onze leden over. Wij zullen jullie zeker nader berichten hierover. Mochten jullie ondertussen nog ideeën en/of bespreekpunten hebben dan zijn die uiteraard bij ons ook van harte welkom.
Ondanks het virus gaat het leven verder en hopelijk komt daar heel snel licht aan het einde van de tunnel waar jullie staan te popelen weer wedstrijdjes te kunnen spelen.
De KNVB heeft 3 plannen op tafel liggen:
1. De eerste helft van de competitie wordt gewoon afgemaakt en daar blijft het dan bij.
2. De teams worden verdeeld in twee regionale groepen en er volgt dan een gehele competitie maar dan met minder teams.
3. Er worden regionaal toernooitjes georganiseerd door de KNVB zodra dit mogelijk is.

We wachten af wat de KNVB gaat beslissen, helaas is daar op dit moment nog niets definitief over bekend.
Voetbaltechnisch kader komend seizoen 2021-2022.
Voor wat betreft het technisch kader is BVV gereed.
De selectie zondag 1&2:
• BVV 1 zal worden getraind door H.v.Ooijen
• Het 2e team zal worden getraind door Arthur Hoyer
• De keeperstrainer is en blijft Edwin Verdonk
• De verzorging ligt weer in handen van Theo de Reuver
• De grensrechters en assistent trainers zijn op dit moment nog niet bekend maar de
gesprekken zijn gaande
• Het technische kader bestaat verder uit Edwin Bol, Edwin Verdonk en nog een derde
nog te zoeken persoon.
Technisch kader jeugd staat ook al vast en deze bestaat uit:
• Jeugdcoördinatoren zijn Robert Hooijmans en Jordy Thomassen welke laatst genoemde druk is met zijn UEFA opleiding B en C
• De bovenbouw ligt in handen van Ivan Deckers
• De onderbouw ligt in handen van Melvin Geenen
Opleidingen:
Enkele personen binnen BVV gaan ook een opleiding volgen voor Trainer oefenmeester 3 waardoor onze voetbalstaf steeds bekwamer gaat worden die dan borg staat voor goede opleidingen de komende 3 jaar en zullen er zeker nog enkele meer deze opleiding gaan volgen.
Camera’s op het complex.
BVV is met de gemeente overeengekomen dat ons complex voorzien gaat worden van camera’s zodat BVV en de gemeente het complex in de gaten kunnen houden. Dit is om het nodige vandalisme, opzettelijke vernieling te signaleren, aan te pakken en tegen te gaan. Binnen BVV heeft alleen het BESTUUR de bevoegdheid tot inzage van de camera beelden. Ook de huidige camera’s zullen eveneens gezien de wet op de AVG (privacywet) alléén voor het bestuur inzichtelijk zijn.
Kantine.
Wij leggen de nadruk er bij dezen op dat onze kantine helaas voor iedereen gesloten moet zijn zolang de regering dit oplegt. Wij willen hier streng op toezien aangezien wij geen enkele behoefte hebben om een boete ad 4.000 euro op te lopen.
Helaas, en dat spijt het ons oprecht, voor de mensen die graag een kopje koffie willen drinken, maar ook in deze moeten we ons aan de regels van de overheid houden!
Politie, c.q. boa’s kennen geen pardon meer en leggen direct een boete op.

Rookbeleid complex.
Ook hier zijn we als bestuur druk mee bezig. We zullen jullie op korte termijn hierover informeren via onder andere onze website.

Blijf gezond. Hou je aan de regels en dan zien wij jullie hopelijk heel snel weer in fysieke vorm.

Bestuur Sportclub B.V.V.
Bij vragen E: bestuur@bvvdenbosch.nl

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!